Høgsk9olen på Vestlandet

Høgskolen søker råd

Høgskulen på Vestlandet HVL treng gode råd frå arbeidslivet – og arbeidslivet treng gode råd frå HVL. I nærregion Stord/Haugesund […]

brian bjord

Kossen va nå detta, da?

Fylkesmannen slet med å feste medaljen til Brian Bjordals bryst. For øvrig ble det en høytidsfull kveld for den nyslåtte ridderen