Norsk gass

"Norge ønsker å stå frem som sikker gassleverandør. Men uten nye gassfelt kan produksjonen gå nord og ned," skriver Klaus Mohn i en kommentar hos Sysla.

Skrevet .

Klaus Mohn er professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen UIS, og professor II ved Norges Handelshøyskole (NHH). Har tidligere jobbet som sjeføkonom i Statoil, som forsker i SSB og som analytiker i DNB Markets.

«Siden årtusenskiftet er oljeproduksjonen på norsk sokkel halvert. Når samlet produksjon ikke  har falt mer enn 7 prosent i samme tidsrom, så skyldes dette i hovedsak at produksjonen av gass har økt med nesten 150 prosent.

Men ingen trær vokser inn i himmelen, og spesielt ikke når det gjelder utvinning av ikke-fornybare ressurser.

Om en ser 8-10 år frem i tid, så tyder mye på at gassproduksjonen kan gå samme vei som oljeproduksjonen, dersom ikke nye gassressurser blir modnet og markedsført i mellomtiden.

Slike utsikter passer dårlig med historien om Norge som sikker gassleverandør til Europa.

Derfor er fortellinger om fallende gassproduksjon på 2020-tallet sjelden vare i offentlig kommunikasjon, til tross for at både selskaper og styresmakter er godt informerte.»

Les hele innlegget hos Sysla