Visste du at å sette folk i bås farger avgjørelsene våre og kan føre til at vi tar dårlige eller feil beslutninger?

Stereotypes labels
Skrevet .

Arrangementsdetaljer


17/11/2017 kl. 12:00 - 13:30

Bodegaen, Høvleriet
Smedasundet 66, 5528 Haugesund

500,- (medlem) / 850,- (ikke medlem)


Vi har lett for å plassere folk i båser. Stereotypier påvirker viktige beslutninger i arbeidslivet, som for eksempel ansettelser, forfremmelser, teamarbeid og evaluering av ledere og medarbeidere. Stereotypi-fellene kan resultere i at vi fatter dårligere beslutninger. Førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik ved Handelshøyskolen BI vil holde foredrag om utbredelsen av stereotypier i arbeidslivet. Hvordan blir nøkkelbeslutninger påvirket av stereotypifellene? Hva fører det til?

Traavik vil også gi deg forskningsbaserte verktøy som reduserer risikoen for at du plasserer deg selv og andre i båser.

Laura Traavik