Lie Nilssen Elisabeth

Positive ledighetstall sammenlignet med fjoråret. Elisabeth Lie Nilsen i NAV.(Arkivbilde)

Men i forhold til forrige måned stiger tallene noe...

Skrevet .

Alle kommunene har nedgang i ledigheten, men hvis en sammenligner med forrige måned så er det denne gangen en liten økning i antall helt ledige i Nord-Rogaland.  Det er Haugesund som har størst økning på 43 personer – til 3,1% – og så har Karmøy en liten økning på 15 personer til 2,6% i følge en pressemelding fra NAV. De andre kommunene har bare små variasjoner i antall – så her er det stabil ledighet.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak,  ser i følge NAV ut:

Haugesund: 4,2% bruttoledighet

Vindafjord: 3,6% bruttoledighet

Karmøy: 3,4% bruttoledighet

Sauda: 3,0% bruttoledighet

Tysvær: 2,4 % bruttoledighet

Suldal: 0,8% bruttoledighet

Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

 

-Ut i fra det som er normalt å forvente, så antar vi også at det kan komme til å stige noe i januar – dette er normalt for sesongen. Men vi håper og tror med det vi kan se nå at, tallene vil fortsette å gå nedover etter dette. Det er flere enn tidligere som rapporterer mot lysere utsikter i 2018. Men her kan det jo skje endringer. Vi har mottatt varsel om permittering/oppsigelse fra 3 bedrifter i desember – men antallet personer som er varslet er ikke helt fastslått enda – det ser ut til å være mellom 70-90 personer.  Om disse blir iverksatt eller ikke vil vi jo se når det nærmer seg, sier Elisabeth Lie Nilsen fra NAV Marked Nord-Rogaland.

-Det som er positivt er at det er fortsatt er økning i offentlig utlyste stillinger også denne mnd. Økningen vi ser i Nord-Rogaland er på 34% – og det er innenfor «Kontorarbeid», «Akademiske yrker», «Butikk og salgsarbeid» og «Bygg og Anlegg» vi ser den største økningen. I antall i desember, så er det flest utlyste stillinger innen «Helse, pleie og omsorg», «Butikk og salgsarbeid» og «Bygg og anlegg».  Vi har nesten 1000 flere utlyste stillinger i 2016 enn i 2017 i Nord-Rogaland – og dette tyder på en god bedring i tilgang på stillinger, selv om noe av disse nok er økt innhenting av utlyste stillinger, som vi har nevnt tidligere forsetter Nilsen.

-I sum har vi da i 2017 hatt god reduksjon i ledigheten, vi har økt tilmelding av formidlingsoppdrag til NAV og vi har økt antall i offentlig utlyste stillinger. Skåret i gleden her er at det fortsatt er mange langtidsledige som har vært lenge uten arbeid. Men her er det også en del mismatch mellom hvilken kompetanse disse har, og hva som etterspørres i arbeidsmarkedet nå.  Disse vil fortsatt være vår hovedprioritet inn i 2018, avslutter Nilsen.