ledighet-750x450

En dom fra Arbeidsretten fastslår at ansiennitet gjelder for hele selskapet, ikke for den enkelte arbeidsplass.

Skrevet .

– Advokatene må nå gjennomgå hver enkelt sak og se om kretsene for utvelgelse er for snevre, sier advokat og leder for juridisk avdeling i Industri Energi, Eyvind Mossige, til Stavanger Aftenblad.

Dommen fra Arbeidsretten slår fast at tre sikkerhetsvakter som jobbet for Nokas ved helikopterterminalen på Sola, ble ugyldig oppsagt basert på ansiennitet.

Oppsigelsen av de tre er nå trukket etter at Arbeidsretten slo fast at de burde ha vært vurdert ut ifra ansienniteten for hele Sør-Rogaland, ikke bare Sola.

– Fra riggmarkedet er det for eksempel vel kjent at bedrifter ser én rigg som én enhet og gjør eventuelle nedbemanninger basert på dette. Dommen fra Arbeidsretten slår fast at det må være selskapet som helhet som skal telle i utgangspunktet, sier Mossige.– Det er ikke uvanlig at arbeidstakersiden legger stor vekt på ansiennitet, mens arbeidsgiverne ofte legger flere forhold til grunn, svarer direktør for arbeidsrettsavdelingen i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom.