Programmet: http://www.hninfo.no/node/146371

Innlegg fra konferansen: