I samarbeid med DHR utgir vi næringslivsmagasinet Jobb & Næring i vår region. Opplaget er 50.000 stk, og bladet utgis 10 ganger i året.

Ønsker du å annonsere i bladet, kan du ta kontakt med Linn Marie Knarvik , tlf 920 69 501

Her kan du lese siste utgave og finne tidligere utgaver av bladet

 

Illustrasjon Jobb&Næring_Forside