byggarbeid

Omsetnings- og resultatutvikling i byggebransjen er bedre for de store enn små bedriftene.

58% av bedriftene har høyere omsetning i 2. tertial 2017 enn i 2. tertial i 2016, viser næringsbarometeret fra Tveit

Skrevet .

Gjennomsnittlig omsetning per bedrift ble på vel 4 mill. kroner i 2. tertial 2017, en økning på over 7 % sammenlignet med 2. tertial 2016. Industribedriftene i utvalget hadde i snitt en omsetningsvekst på ca. 30% og bidrog derfor sterkt til veksten.

Her er hovedpunktene:

Alle bransjer

o Andelen bedrifter i hele utvalget som har høyere omsetning sammenlignet med samme periode i fjor er markant styrket.

o Veksten i omsetning i gjennomsnitt fra samme periode i fjor er på hyggelige 7 %.

o Industribedriftene i utvalget bidrog sterkt til det høye snittet med en vekst i omsetning på ca. 30%.

o Andelen bedrifter som har positive resultater har økt. Det er flere bedrifter som har styrket enn svekket resultatene sine sammenlignet med samme periode i fjor.

o Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet har styrket seg for bedriftene i utvalget.

Bygge- og anleggsvirksomhet

o Bransjen hadde en sterk utvikling både på omsetning og resultat i 2.tertial i 2016. For samme periode i år er nivået på omsetning omtrent likt, mens andelen med positive resultater har falt noe. Det er og flere som reduserer enn som styrker resultatet.

o Både på omsetnings- og resultatutvikling er situasjonen bedre for de store enn små i bransjen.

Varehandel

o Det flere som øker enn reduserer omsetningen sammenlignet med samme periode i 2016, og det er en forsiktig vekst i omsetningen i snitt.

o Den negative trenden med reduserte resultater flater ut, og det er i 2. tertial i år omtrent like mange som styrker som svekker resultatet sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig ser vi et fall i andelen bedrifter som driver med positive resultater.

o Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet har hatt en fin utvikling. Det kan tyde på at det er noen, kanskje spesielt noen av de litt større, som driver godt.