olsen13_scanpix680_0

Sentralbanksjefen er bekymret for oljemedaljens bakside.

Skrevet .

I fjor ville Øystein Olsen endre handlingsregelen og få Norge til å bruke mindre oljepenger. I årets årstale går sentralbanksjefen langt i å rådgi politikerne om hvordan vi bør bruke oljepengene annerledes.

For på overflaten ser norsk økonomi bra ut. Men tar man et lite dykk ned, er det grunn til bekymring, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

I går kveld snakket han om den berømte baksiden av medaljen.

Medaljen er oljen, og baksiden er den stadig sterkere oljeavhengigheten i økonomien.

Denne avhengigheten gjør norsk økonomi svært sårbar, og Olsen hekter både økende boligpriser, sterk vekst i husholdningenes gjeld og lønnskostnader som øker mer enn hos våre handelspartnere, på den sterke veksten i oljesektoren.

Men nedturen kommer, ifølge Olsen.

– Oljeavhengigheten er en bakside av en på mange måter positiv medalje – men det er en bakside. Tema for talen er, kan vi gjøre noe med det? Og da er svaret ja, vi bør søke å gjøre norsk økonomi mest mulig robust for å håndtere det sjokket som vi vet kommer, sier han til
E24.

Les hele saken her: http://e24.no/makro-og-politikk/olsen-vi-vet-at-sjokket-kommer/20334946