Ny prosjektmedarbeider i HN

Styret har vedtatt å øke arbeidskapasiteten i foreningen ut året. De har ansatt Terje Emil Johannessen som prosjektleder på deltid ...

Generalforsamling

Årets Generalforsamling er avholdt. Styret er utvidet med 2 personer for å få med flere fra våre medlemsorganisasjoner.

Foreningen har ...

Haugalandskonferansen 2. mars 2007

Årets Haugalandskonferanse, som avvikles 2. mars 2007, er foreningens største årvisse arrangement. Tema i år er «Samhandling» og konferansen har ...