eldfisk_kvaerner_stord_2

Aldri har det blitt brukt flere penger i norsk oljeindustri enn i år og det som er planlagt neste år, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Skrevet .

I 2013 skal feltene Goliat, Eldfisk II og Edvard Grieg bygges ut mens Troll, Ekofisk og Oseberg skal pusses opp. Dette koster milliarder. ‘

Sammen med økt leting og brønnboring, fører dette til rekordinvesteringer i olje- og gassindustrien, skriver aftenbladet.no.

Anslaget for 2012 er 33,2 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i 3. kvartal 2011. 2013-anslaget er 32,1 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012, gitt i 3. kvartal 2011.

Dette indikerer en markant oppgang i investeringsnivået i 2012, og at oppgangen fortsetter i 2013, melder Statistisk Sentralbyrå.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/All-time-high-i-oljeindustrien-3025276.html