grunderlofteet

Optimistisk tone under møtet mellom HN og gründere på Høvleriet i Haugesund. Fra venstre Jarle Eriksen, Marius Håkonsen, Bernt Jæger (HN), Egil Severeide (HN), Lisbeth Spies og Ingeline Kaldestad (HN)

Det blir en viktig oppgave å kople gründergløden med det etablerte næringsliv. Vi vil ha dem inn i storfamilien, sier HN-direktøren

Skrevet .

Forleden var Team HN på besøk på Gründerloftet i Høvleriet for å diskutere  hvordan Næringsforeningen og det nyetablerte gründermiljøet kan samarbeide i framtiden. Det er et ønske fra miljøet å få tilgang til det nettverket som HN representerer, og det ønsket er gjensidig.

– Vi ser helt klart at den kreativiteten og skapergleden som gjennomsyrer dette miljøet kan være til nytte for oss. Å kople disse miljøene blir viktig for å styrke vårt fokus på omstilling og nyskapning. Vi ser også at gründerne trenger en trygg havn og erfarne folk å snakke med. Det finner de på våre ulike nettverksarenaer. Vi kommer derfor til å invitere gründerne til våre ulike arrangementer og samtidig diskutere andre måter å samarbeide på, sier HN-direktøren.

Næringsforeningen ønsker også et samarbeid med IdèLab, som hadde kick off med fullt hus på Gamle Slakthuset for noen uker siden. Særlig fordi dette prosjektet retter seg direkte mot det etablerte næringsliv.

Les mer om IdèLab her:  http://hninfo.no/vil-skape-10-nye-bedrifter/

IdéLab har hatt stor pågang etter det ble åpnet for å søke om deltakelse. Over 50 forretningsidéer er blitt lansert av arbeidssøkere. Prosjektleder Bengt Haugland er godt fornøyd med kvaliteten på mange av idéene, og sier dette er et godt utgangspunkt for å nå prosjektmålet på minimum 10 nye levedyktige bedrifter i regionen.

 

Haugesund kommune v/Haugaland Vekst og Næringshagen Rogaland Ressurssenter arbeider nå med utvelgelse av kandidater og forretningsideer. Validé Haugesundregionen bistår i prosessen.

 

IdéLab er også en arena hvor etablert næringsliv får mulighet til å arbeide med idé- og forretningsutvikling. Bedrifter som ønsker kompetanse og hjelp til å vurdere nye forretningsområder og/eller nye markeder, er velkomne i IdéLab . Gjennom Næringshageprogrammet har Næringshagen Rogaland Ressurssenter erfaring og gode verktøy for å jobbe med omstilling, vekst og utvikling i etablerte bedrifter, og daglig leder Anne Kristin Helgeland oppfordrer interesserte bedrifter å henvende seg vedrørende deltakelse i IdéLab.

 

Inger K. Haavik, næringssjef i Haugesund kommune, ser at IdéLab kan bli et godt verktøy og bidra i de tøffe omstillingstidene både enkeltpersoner og bedrifter er i . Målet er å skape og sikre arbeidsplasser med utgangspunkt i den  erfaring og den ledige kompetansen som finnes i regionen.